facebook

Polityka plików cookies i RODO

Czym są pliki cookies?

CIasteczka (cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Mechanizm ciasteczek został wymyślony przez byłego pracownika Netscape Communications – Lou Montulliego.
(cyt. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko)

Do czego wykorzytywane pliki cookies?

Ciasteczka wykorzystywane na stronie mają na celu dostosowanie strony do preferencji użytkownika ułatwienie sposobu dzielenia się treściami strony poprzez serwisy społecznościowe oraz gromadzenie anonimowych danych statystycznych dotyczących ruchu użytkownika na stronie.

Wykorzystujemy ciasteczka:

sesyjne wygasające po zakończeniu sesji nie gromadzą danych osobowych
stałe przetrzymujące stałe preferencje użytkownika (tj. język strony, informację o akceptacji polityki cookies) nie gromadzą danych osobowych
statystyk wykorzystywane przez google-analytics.com w celu gromadzenia statystyk strony nie gromadzą danych osobowych
serwisów społecznościowych platform.tweeter.com, plusone.google.com, www.facebook.com
wykorzystywane w celu ułatwienia dzielenia się arykułami w serwisach społecznościowych. Indywidualne polityki ciasteczek dostępne są na każdym serwisie z osobna. 
mogą wykorzystywać niektóre dane osobowe 

 

Jak zablokować pliki cookies?

Większość z dostępnych przeglądarek internetowych posiada możliwość zablokowania pojedyńczych lub wszystkich ciasteczek.  Aby wyłączyć możliwość zapisywanie plików cookies należy odwołać się do ustawień własnej przeglądarki internetowej. Instrukcję blokowanie ciasteczek dostępne są na stronach producentów.

Wyłączenie plików cookies

Wyłączenie możliwości zapisu plików cookies przez użytkownika może skutkować nieprawidłowym działaniem strony.

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Cię o tym, że:I. Administrator  
Administratorem Twoich danych osobowych jest FINANSE4D Dariusz Mazurkiewicz.

II. Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rezerwacja@goralka.com.pl lub pod numerem telefonu 666019889.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane o które prosimy Cię w formularzu rezerwacyjnym przetwarzamy wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


Twoje dane będą przetwarzane:

    •    w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
    •    w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych, takich jak ewentualna konieczność obrony przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
    •    w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w odpowiedzi na zapytania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

IV. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać:

- Zarządcy upoważnionemu do reprezentowania Usługodawcy (Administratora danych) w ramach wykonania wiążącej strony umowy

V. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych w żadnym zakresie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych 

Twoje dane planujemy przetwarzać do momentu zakończenia umowy i okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu umowy łączącej Strony.

VII. Możliwość cofnięcia zgody

Twoje dane przetwarzane są w większości na podstawie Twojej zgody. Informujemy Cię, że w dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

W dowolnym momencie mają Państwo prawo wglądu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich modyfikacji, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

IX. Informacja o wymogu podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Ci zawarcie umowy.
 

 

XDo prawidłowej pracy serwisu wykorzystywane są pliki cookies.Stosowane są one do celów statystcznych jak i poprawienia wygody przy korzystaniu z serwisu:
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Naszą Polityka Cookies.